ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Aktualności

Drodzy Bracia i Siostry!

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

Święta Bożego Narodzenia – to święta bezgranicznej miłości Boga do człowieka.

Bóg tak bardzo nas ukochał, że przyjął naszą ludzką naturę i stał się jednym z nas. 

Przeszedł całą ludzką drogę – jaką każdy z nas przechodzi – od poczęcia do śmierci, uświęcając każdy jej etap, nadając wszystkiemu wartość i sens. 

Tajemnicę Wcielenia Jezusa Chrystusa wyznajemy codziennie w modlitwie: „Anioł Pański” wypowiadając słowa Jana Ewangelisty: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”.

Poprzez Wcielenie Bóg pokazuje nam, że interesuje się każdym z nas, bo w Nim – obecnym pośród nas – możemy odnajdywać sens swojego życia.

Moi Drodzy!

Oby te „inne Święta” pomogły nam wreszcie doświadczyć i uwierzyć, że Bóg jest nieograniczony w swojej mocy i działaniu. Że Jego obecności możemy doświadczyć wszędzie, nie tylko w murach świątyni, ale i w domu, wśród bliskich, w drugim człowieku. Że można Go spotkać pośród bólu i cierpienia, tęsknoty, zmęczenia i niepewności, troski o przyszłość, obaw o najbliższych, w potłuczonym na kawałki świecie.

Kochani parafianie!

Pragnę każdemu z Was życzyć, aby ta Boża Dziecina obdarzyła wszystkich swym błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Życzę wiary dziecka, nadziei płynącej z Bożego Narodzenia i miłości zdolnej do poświęcenia, a Boży Aniołowie niech będą źródłem nieustającej Bożej radości.

                                                                                                                                                   Ks. prob. Wiesław Cieplik