Ogłoszenia duszpasterskie

Zapytanie ofertowe dotyczące renowacji ołtarzy bocznych w kościele parafialnym w Trzcinicy (woj. Wielkopolskie)

Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków pod nr 229/B dnia 24.05.1972 r. – ołtarzach bocznych w ramach inwestycji pn. „Renowacja ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Trzcinicy” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.
Do powyższego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Celem zamówienia jest zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem oraz przywrócenie jego walorów estetycznych.
Główny Kod CPV zamówienia:

  • 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe kody CPV zamówienia:

  • 45453100-8 Roboty renowacyjne
  • 45454100-5 Odnawianie
  • 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
  • 92521200-1 Usługi ochrony wystaw i eksponatów
  • 92521220-7 Usługi ochrony eksponatów

Wykaz osób – dokument edytowalny do pobrania: