Uroczystości parafialne i bractwa religijne

Nabożeństwa niedzielne i świąteczne stanowiły fundament życia religijnego i w myśl zaleceń biskupów miały one w miarę jednolity charakter oraz dawały możliwość przystąpienia do takich sakramentów jak pokuta czy komunia św. Z drugiej jednak strony coraz większą popularnością cieszyły się nabożeństwa dodatkowe oraz zróżnicowane formy nabożeństw pozaliturgicznych. Wierni bardzo często gromadzili się przy kapliczkach lub figurkach przydrożnych, odmawiali litanię oraz śpiewali pieśni religijne.


Bractwa kościelne znane były dobrze już w starożytności kościelnej jako naturalny objaw i wykwit wzajemnej współpracy w zadaniu doskonalenia siebie i darzenia bliźnich zorganizowaną pomocą i opieką tak samo, jak zrzeszenia zakonne. Początki bractw i stowarzyszeń kościelnych w Polsce nie zostały dotychczas dostatecznie zbadane i opracowane. W granicach archidiecezji poznańskiej pierwsze ślady istnienia bractw sięgają XIV wieku, gdy spotykamy je jako istniejące już w początkach wieku XV.


Do kościoła w Trzcinicy zaprowadzono w XVII wieku Bractwo Św. Krzyża. Bractwo Ukrzyżowanego Pana Jezusa ma sobie nadane przez papieża Klemensa XIII, 14 maja 1739 roku, odpusty: na dzień Podwyższenia św. Krzyża – zupełny, a po 7 lat i 7 kwadragen w uroczystości św. Stanisława i św. Jadwigi. Odprawia się jeszcze nabożeństwa odpustowe w dni: św. Józefa, Serca Jezusowego i św. Alojzego, nadto 40 godzinne nabożeństwo w niedzielę scxopesima i dwa dni następne. Początkowo dwór Trzciński swoim kosztem odprawiał odpusty, później przymusowo musiał czynić to pleban.


W myśl okólnika arcypasterskiego 21 września 1848 roku ksiądz Hermański zaprowadził bractwo misyjne Św. Franciszka Xawerego.
Zorganizowanie szerokich zastępów świeckich katolików w bractwa i to czynne, było jednym z naczelnych zadań środków ówczesnej pastoryzacji.

 © Gość R. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i męczennika w Trzcinicy. Monografia wydana z okazji 25-lecia posługi kapłańskiej ks. kanonika Floriana Skubiszaka w Parafii Trzcinica, Trzcinica 2009, s. 27-28.