Św. Florian żołnierz, męczennik – Patron Strażaków

„O Matko, która znasz cierpienia

i nadzieje Kościoła i świata,

wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach,

jakie życie nie szczędzi nikomu”.

Jan Paweł II, Watykan 8 października 2000 r.


Święty Florian.

Pod tym imieniem czci Kościół: 6 świętych i 1 świętą. Nasz Święty, chociaż tak popularny, należy do najmniej znanych. Według żywotu, który pochodzi dopiero z wieku VIII, miał św. Florian być oficerem wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems.
Kiedy cesarz Dioklecjan rozpoczął w całym swoim państwie krwawe prześladowanie Kościoła, został jako chrześcijanin aresztowany także św. Florian. Zawiedziono go przed sędziego, który nakazał mu spalić kadzidło przed bóstwem rzymskim. Florian stanowczo temu odmówił. Przywiedziono go przeto do obozu rzymskiego w Lorch, koło Wiednia. Namiestnik prowincji Akwilin, starał się oficera rzymskiego wszelkimi środkami zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Za jego przykładem miało ponieść śmierć męczeńską 40 innych chrześcijan.

Święty Florian

Ciało Świętego odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, a potem kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w górnej Australii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.


W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okazałą świątynię. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Dlatego Kraków dzisiaj jeszcze obchodzi pamiątkę św. Floriana w rycie święta. Do roku 1639 istniał nadto relikwiarz ręki św, Floriana, który niestety zaginął. Św. Florian jest także drugorzędnym patronem diecezji katowickiej. Nadto w całej Polsce obchodzi się jego doroczne wspomnienie.


Relikwie z opactwa Św. Floriana zostały oddane dla miasta Krakowa za szczególnym zezwoleniem papieża Lucjana III. W roku 1736 opactwo jednak upomniało się o zwrot bodaj części relikwii Męczennika. Oddano je. Ku czci św. Floriana wystawiono w Polsce kilkanaście Kościołów, wśród nich najstarsze: w Krakowie (1184), w Koprzywnicy (1185), w Wąchocku, w Sulejowie itd.


Kult św. Floriana wzmógł się znacznie w Polsce po roku 1528, kiedy to pożar strawił całą dzielnice Krakowa – Kleparz, a ocalał jedynie kościół św. Floriana. Odtąd zaczęto go czcić w całej Polsce jako patrona od ognia i jako opiekuna straży pożarnej. Dlatego jego ołtarz, obrazy i figury spotkać można było wszędzie: w kościołach, na bramach i na placach. Do najokazalszych należy pomnik – figura św. Floriana, stanowiąca prawdziwą ozdobę rynku w Limanowie.


Ikonografia polska najczęściej przedstawia św. Floriana jako rzymskiego oficera z naczyniem z wodą do gaszenia ognia lub wprost gaszącego ogień w czasie pożaru domów, czy też kościoła. Trzeba bowiem pamiętać, że pożary należały do wieku XIX do najpospolitszych plag, nawiedzających przeważnie drewniane osady polskie. O żywym kiedyś kulcie św. Floriana świadczy także onomastyka polska. Imię to bowiem należało do często spotykanych. 42 miejscowości w Polsce zapożyczyło od imienia św. Floriana swoją nazwę.

W maju 2008 roku, dzięki staraniom księdza Floriana Skubiszaka zostały przywiezione z Krakowa Figura św. Floriana jak i jego relikwie. Parafia w Trzcinicy otrzymała relikwie wraz z odpowiednim dekretem o ich wiarygodności, dzięki przychylności metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza.

 © Gość R. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i męczennika w Trzcinicy. Monografia wydana z okazji 25-lecia posługi kapłańskiej ks. kanonika Floriana Skubiszaka w Parafii Trzcinica, Trzcinica 2009, s. 73-78.