Sakramenty

 • Sakrament Chrztu Świętego
  • Skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)
  • Dane rodziców (imiona, nazwisko – także nazwisko panieńskie matki, wiek, adres zamieszkania, data ślubu)
  • Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania). Należy pamiętać, że godność chrzestnego jest niezwykle ważna, dlatego chrzestnym może być tylko i wyłącznie osoba, która może przystąpić do komunii św. (nie może to być osoba żyjąca w konkubinacie bądź tylko i wyłącznie w związku cywilnym). Jeśli chrzestny lub chrzestna jest spoza parafii w Trzcinicy, musi uzyskać od swojego księdza proboszcza zaświadczenie, że może pełnić rolę rodzica chrzestnego. Chrzestny powinien katolikiem, który ma ukończone 16 lat, uzyskał sakrament bierzmowania i nie jest rodzicem chrzczonego dziecka
 • Sakrament I Komunii Świętej
  • Jeśli dziecko było chrzczone poza parafią w Trzcinicy, należy dostarczyć świadectwo chrztu świętego
 • Sakrament Bierzmowania
  • Jeśli kandydat był chrzczony poza parafią w Trzcinicy, musi dostarczyć świadectwo chrztu świętego
  • Jeśli kandydat przystąpił do I Komunii świętej poza parafią w Trzcinicy, musi dostarczyć świadectwo I Komunii świętej
 • Sakrament Małżeństwa
  • Dowód osobisty
  • Świadectwo chrztu i bierzmowania (dotyczy osoby spoza parafii w Trzcinicy) – ważne jest tylko 3 miesiące
  • Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
  • Zaświadczenie z poradni rodzinnej
  • Jeśli ślub ma być konkordatowy, czyli ma wywierać skutki cywilno-prawne, należy dostarczyć świadectwo z USC – ważne jest 6 miesięcy
  • Dane świadków (imiona, nazwisko, adres zamieszkania, wiek).
 • Pogrzeb Katolicki
  • Akt zgonu
  • Karta zgonu od lekarza, w celu pochówku