Ogłoszenia duszpasterskie

Remont ołtarza z Wodzicznej

Trwa remont ołtarza z Wodzicznej.

Kosz remontu oszacowany został na 110 000,00zł. Będziemy spłacać remont w ratach po 9 000,00zł od listopada do maja 2023, następnie ostatnia rata w wysokości 47 000,00zł płatna do 11.08.2023r.

Stan ołtarza jest opłakany – cały ołtarz jest spróchniały i zniszczony przez korniki.

W ramach prac konserwatorskich:

  1. Ołtarz został już rozmontowany na elementy pierwsze
  2. Zdjęte zostały wszystkie wtórne warstwy farby
  3. Usunięte zostaną najmocniej spróchniałe elementy
  4. Elementy drewniane poddane zostaną kąpieli w specjalnych środkach chemicznych celem likwidacji szkodników
  5. Następnie drewno zostanie poddane specjalnej konserwacji celem utwardzenia i zabezpieczenia przed wilgocią i szkodnikiem
  6. Zakonserwowane elementy zostaną pomalowane na oryginalne kolory, bardzo dużo elementów złoconych