Sanktuarium w Wodzicznej

Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy jest usytuowany w centrum wsi przy drodze Trzcinica – Komorzno. Teren wokół świątyni otoczony jest drewnianym sztachetowym płotem, zachowany drzewostan – lipy.


Prezbiterium skierowane na pd.-zach. Świątynia murowana z cegły o wątku krzyżowym, na kamiennych fundamentach. Strop drewniany dwupołaciowy, belki wsparte na drewnianych wspornikach, podciągnięte metalowym prętem. Więźba niedostępna. Dach kryty dachówką karpiówką w koronkę. Podłoga w korpusie i na emporze biała, w wieży cementowa. Schody na emporę drewniane, jednobiegowe. Drzwi wejściowe dwu-skrzydłowe, ramowo-płycinowe, częściowo przeszklone, na zawiasach tarczkowych, pozostałe jedno lub dwuskrzydłowe ramowo-płycinowe. Okna krosnowe, dwudzielne, dwupoziomowe z zawrotnicami, zamknięte łukiem ostrym, w przyziemiu wieży krosnowe stałe, zamknięte łukiem półkolistym.

Kościół w Wodzicznej.

Kościółek ma plan prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym, od pn.-wsch. na osi wieża na planie prostokąta, od pd.-wsch. prostokąt zakrystii.  O strony pn- wsch. niewysoka podmurówka, ściany boczne opięte między oknami lizenami, okna  w rozglifionych wnękach, pod okapem fryz ząbkowy. Wieża trójkondygnacyjna w pierwszej kondygnacji czteroboczna w drugiej i trzeciej ośmioboczna, z lizenami w narożach. Wokoło drzwi wejściowych otok z kształtek.

Od strony prezbiterium w 1969 roku dobudowano drewnianą dobudówkę szerokości kaplicy. W 1983 r. parafianie rozbudowali kościół filialny stawiając w miejsce dotychczasowej przybudówki drewnianej mury z cegły.  Dach świątyni dwuspadowy.
Kościół filialny Parafii Trzcinica jest wybudowany w stylu neogotyckim. W 1909 roku w kościółku został ustawiony ołtarz.
W roku 1891 w Wodzicznie poświęcona została przez biskupa Likowskiego maleńka kapliczka, w której mieścił się tylko ksiądz odprawiający Mszę św., ludzie zaś z powodu braku miejsca musieli stać na dworze. Aby usunąć tę niewygodę, z dobrowolnych składek wybudowano w 1894 roku mały kościółek, do którego pozyskano kopię obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, poświęconą przez papieża Leona XIII. Obraz ten przeniesiono uroczyście w procesji z Trzcinicy 5 listopada 1894 roku. Tego też dnia kościółek został poświęcony. Z powodu braku funduszy ołtarz początkowo został przystrojony jedynie w zieleń z gałązek jodłowych.

Wnętrze świątyni.
Ołtarz główny.
Figura Pana Jezusa  w ołtarzu głównym.
Figura Matki Bożej w ołtarzu głównym.

W 1995 roku Kółko Rolnicze w Wodzicznej za sprzedany sprzęt rolniczy będący współwłasnością członków Kółka Rolniczego, zakupiło dla kościoła w Wodzicznej dwa dzwony o imieniu Maria i Józef.

Powitanie ks. biskupa Stanisława Napierały w Wodzicznej.
Poświęcenie dzwonów przez Ordynariusza Kaliskiego ks. biskupa Stanisława Napierałę w dniu 22 czerwca 1996 roku.

W setną rocznicę przeniesienia obrazu Matki Boskiej, w 1994 proboszcz parafii Trzcinica – ks. Florian Skubiszak postanowił uczcić to wydarzenie i wprowadzić tygodniowy odpust ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W pierwszym roku do kościoła w Wodzicznej przychodzili najczęściej na pieszo wierni z parafii. Potem odpust został rozszerzony na cały dekanat. Dziś pielgrzymują do Wodzicznej pątnicy także spoza dekanatu trzcinickiego. Warto tutaj zwrócić uwagę na pielgrzymów z Piotrówki czy Buczku Wielkiego, którzy liczną grupą przybywają na pieszo ze swoich parafii. Codziennie też wierni składają prośby i podziękowania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wszystkie są zbierane i umieszczane w specjalnej kronice. Sobota jest dniem przeznaczonym dla młodzieży. 5 listopada 2004 roku przypadła 110 rocznica sprowadzenia obrazu do Wodzicznej, dlatego w tym dniu została odprawiona uroczysta Msza św. z  udziałem kapłanów z całego dekanatu.


Warto wspomnieć, iż kiedyś istniało w parafii Bractwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa przy kościółku w Wodzicznej, założone 25 czerwca 1899 roku przez ks. Henryka Szwortza. Jego celem było miłować, służyć i rozsławiać zbawienne nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wodzicznej. Ustawy Bractwa Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa przy kościołku Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wodzicznie zostały zatwierdzone 18 czerwca 1899 roku przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego ks. Floriana.

Tablica upamiętniająca budowę kościółka.

Sam ksiądz Biskup będąc w kościele w Wodzicznej podkreślił wyjątkowość tego miejsca, wypływająca z nadzwyczajnego działania Matki Boskiej. Ze względu na liczne łaski spływające na wiernych, którzy gromadzą się przed wizerunkiem Cudownej Pani w Wodzicznej, Ksiądz Biskup Stanisław Napierała 12 września 2007 roku nadał temu kościołowi tytuł Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w dekanacie trzcinickim.


Każdorazowy proboszcz parafii Trzcinica będzie jednocześnie pełnić funkcję rektora tego sanktuarium.


W czasie tygodniowego odpustu 27 czerwca 2008 roku Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała.

 © Gość R. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i męczennika w Trzcinicy. Monografia wydana z okazji 25-lecia posługi kapłańskiej ks. kanonika Floriana Skubiszaka w Parafii Trzcinica, Trzcinica 2009, s. 115-121.