Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenie duszpasterskie – II Niedziela Wielkiego Postu 13.03.2022 r.

  1. Nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w Wodzicznej w czwartki o 18:45 połączona z Mszą Św. W Trzcinicy w piątki o 16:30 dla dzieci, o 17:30 dla dorosłych; Gorzkie Żale w niedzielę o 15:00, a w Wodzicznej o 16:00.
  2. W okresie Wielkiego Postu można uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty, ale nie naprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust zupełny można uzyskać w za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
  3. W Wielkim Poście zbierana jest tzw. danina diecezjalna, która wynosi 2zł od osoby. Daninę jesteśmy zobowiązani odesłać do Kurii.
  4. Bóg zapłać Różą, które złożyły ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
  5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Leokadię Szymczak – Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.
  6. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca, ofiary na cele inwestycyjne (remont ambony).
  7. Do nabycia nowe numery prasy katolickiej.