Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenie duszpasterskie – I Niedziela Wielkiego Postu 06.03.2022 r.

  1. Nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w Wodzicznej w czwartki o 18:45 połączona z Mszą Św. W Trzcinicy w piątki o 16:30 dla dzieci, o 17:30 dla dorosłych; Gorzkie Żale w niedzielę o 15:00, a w Wodzicznej o 15:45.
  2. W czasie Wielkiego Postu warto podąć postanowienie. Taka droga jest najlepszą drogą dla człowieka, dążącego do nawrócenia.
  3. W okresie Wielkiego Postu można uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty, ale nie naprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust zupełny można uzyskać w za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
  4. W Wielkim Poście zbierana jest tzw. danina diecezjalna, która wynosi 2zł od osoby. Daninę jesteśmy zobowiązani odesłać do Kurii.
  5. Bóg zapłać wszystkim, którzy we wtorek zechcieli pomóc w rewitalizacji parku i ogrodu.
  6. Do nabycia nowe numery prasy katolickiej.