Niezbędne dokumenty do sakramentów


SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

1. Skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu).

2. Dane rodziców (imiona, nazwisko – także nazwisko panieńskie matki, wiek, adres zamieszkania, data ślubu).

3.  Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania). Należy pamiętać, że godność chrzestnego jest niezwykle ważna, dlatego chrzestnym może być tylko i wyłącznie osoba, która może przystąpić do komunii św. (nie może to być osoba żyjąca w konkubinacie bądź tylko i wyłącznie w związku cywilnym). Jeśli chrzestny lub chrzestna jest spoza parafii w Trzcinicy, musi uzyskać od swojego księdza proboszcza zaświadczenie, że może pełnić rolę rodzica chrzestnego.

4. Zaświadczenie o bierzmowaniu.

SAKRAMENT I KOMUNII ŚW.

Jeśli dziecko było chrzczone poza parafią w Trzcinicy, należy dostarczyć świadectwo chrztu świętego.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Jeśli kandydat był chrzczony poza parafią w Trzcinicy, musi dostarczyć świadectwo chrztu świętego.

Jeśli kandydat przystąpił do I Komunii świętej poza parafią w Trzcinicy, musi dostarczyć świadectwo I Komunii świętej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1.  Dowód osobisty.

2. Świadectwo chrztu i bierzmowania (dotyczy osoby spoza parafii w Trzcinicy) – ważne jest tylko 3 miesiące!

3. Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole.

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

5. Zaświadczenie z poradni rodzinnej.

6. Jeśli ślub ma być konkordatowy, czyli ma wywierać skutki cywilno-prawne, należy dostarczyć świadectwo z USC – ważne jest 6 miesięcy.

7. Dane świadków (imiona, nazwisko, adres zamieszkania, wiek). Należy zwrócić uwagę, że świadkami powinny być osoby mogące przystąpić do komunii świętej.

POGRZEB KATOLICKI

1. Akt zgonu.

2. Karta zgonu od lekarza, w celu pochówku.