Modlitwa

Modlitwa powstała w 1899 roku, dziś jest traktowana jako pieśń, śpiewana codziennie podczas tygodniowych odpustów.

Matko Najświętsza na niebios tronie
Która tu święcisz w kwiatów koronie
Złożonej sercem Twojego ludu;
Matko serc naszych!- potęgą cudu
Nieustającej pomocy z nieba
Jakiej tu wszelka wzywa potrzeba,
Nie gardź ach nie gardź żywą ofiarą,
Którą Ci lud Twój przynosi z wiarą,
I w żywe kwiaty u tych podwoi
Łaskami słynny Twój ołtarz stroi:
A nieustannej pomocy cudem
Czuwaj o Matko nad Twoim ludem
I kwiatem serca naszego czczona,
Bądź tu w Wodzicznie – błogosławiona!

Imprimatur.
Posnaniae, die 2. Februarii 1899.
(L.S) x. Florianus,
Archiepiscopus Gnesnenis et Posnaniensis.
Nr 177/99 O.