Komunikaty Rady ParafialnejOgłoszenia duszpasterskie

Komunikat Ekonomicznej Rady Parafialnej

Trzcinica, 19.11.2022r.

Komunikat Ekonomicznej Rady Parafialnej
Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Trzcinicy

Ekonomiczna Rada Parafialna, w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji dokumentacji parafialnej, informuje:

 1. Ogrzewanie w kościele założone zostało bez wymaganej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozwoleniem numer 147/2019/A z dnia 20.03.2019 r. warunkowo dopuszczono użytkowanie ogrzewania do 20.03.2024 r. Możliwe będzie zamontowanie innego, nowego systemu ogrzewania, po uprzednich ustaleniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 2. Malowanie w kościele wykonane zostało bez wymaganej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Decyzją numer 45/2018 z dnia 11.10.2018 r. zobowiązano parafię do ponownego malowania wnętrza. Terminy zostały przedłużone na wniosek parafii w Trzcinicy decyzją z dnia 08.02.2022 r. następująco
  • dla prac konserwatorskich do 31.05.2023 r.
  • dla robót budowlanych do 31.12.2026 r.
   Zgodnie z decyzją nr 15/2022 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.02.2022 r.
 3. Na parafię zostały nałożone kary administracyjne za prowadzenie prac budowlanych oraz konserwatorskich bez wymaganych zezwoleń
  • Decyzją numer 4/Ka/2018 z dnia 31.12.2018 r. nałożona została kara w wysokości 20.000,00zł
  • Decyzją numer 4/Ka/2019 z dnia 29.03.2019 r. nałożona została kara w wysokości 20.000,00zł.

   Ekonomiczna rada parafialna poinformuje o rozstrzygnięciach dotyczących ww. kar administracyjnych, gdy tylko informacje o nich zostaną przez radę uzyskane.

Ekonomiczna Rada Parafialna w składzie:

 • Jan Dyla
 • Sebastian Gatner
 • Marcin Herszel
 • Iwona Krzyżowska
 • Janusz Maryniak (nieobecny)
 • Sławomir Nawrocki