KANONICZNE OBJĘCIE DIECEZJI KALISKIEJ PRZEZ NOWEGO BISKUPA DIECEZJALNEGO NASTĄPI 11 LUTEGO

Uncategorized

Bp Damian Bryl, mianowany przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 25 stycznia biskupem kaliskim, obejmie urząd biskupa diecezjalnego, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego w obecności członków kolegium konsultorów, w czwartek 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes.