Kontakt

Dane kontaktowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Trzcinicy

Proboszcz: Ksiądz kanonik mgr Mariusz Buczek, kan. hon. kap. konkat.

Adres:
ul. Jana Pawła II 14
63–620 Trzcinica

Telefon:
62 781 51 06

E-mail:

kancelaria@parafiatrzcinica.pl

NIP: 6191765856

REGON: 040124455

Biuro parafialne czynne:

Wtorek: 19:00 – 20:00

Środa: 16:00 – 17:00

Czwartek: 19:00 – 20:00

Rada parafialna

I Synod diecezji Kaliskiej mówi:

  • w każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii (statut 116),
  • członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi (statut 117),
  • w skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych (statut 118).
Skład ekonomicznej rady parafialnej:
  • Dyla Jan – Trzcinica
  • Gatner Sebastian – Kuźnica Trzcińska
  • Herszel Marcin – Trzcinica
  • Krzyżowska Iwona – Ignacówka Trzecia
  • Maryniak Janusz – Wodziczna
  • Nawrocki Sławomir – Wodziczna