Biblioteka dekanalna w Trzcinicy

W Trzcinicy mieściła się także biblioteka dekanalna. Bibliotekarzami dakanalnymi byli: od 1818 do 1848 roku – ksiądz Ignacy Szubert, od 1848 do 1854 roku – ksiądz Michał Kośmider, a od 1854 roku każdoczasowy rządca kościoła w Trzcinicy.
Katalog biblioteki dekanalnej obejmował:
a) Książki teologiczne:
– treści historycznej (22 woluminy)
– prawo kanoniczne i cywilne (28 woluminów)
– Pismo Św. (7 woluminów)
– exegeza biblijna (9 woluminów)
– teologia moralna i dogmatyka (86 woluminów)
– teologia pastoralna (65 woluminów)
– teologia kaznodziejska (169 woluminów)
– teologia ascetyczna (149 woluminów)
– apologia i polemika (36 woluminów)
– archeologia (1 wolumin)
– monuskrypta (8 woluminów)
– książki akatolickie (7 woluminów)
b) książki filozoficzne (19 woluminów)
c) książki pedagogiczne (8 woluminów)
d) pisma periodyczne (8 woluminów)
e) rozmaitości (235 woluminów)

 © Gość R. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i męczennika w Trzcinicy. Monografia wydana z okazji 25-lecia posługi kapłańskiej ks. kanonika Floriana Skubiszaka w Parafii Trzcinica, Trzcinica 2009, s. 27