Podpisanie umów na realizację zadań inwestycyjnych

Dwie umowy na realizację zadań inwestycyjnych przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy podpisał ks. Wiesław Cieplik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

7 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, umowy na realizację dwóch projektów z funduszy europejskich, podpisali: ks. Wiesław Cieplik – proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy oraz Emilia Dunal – dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wnioski na realizację zadań inwestycyjnych  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostały złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” w Baranowie.
Pierwszy wniosek pn. „Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy – etap I” będzie realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach projektu planowany jest remont ścian zewnętrznych na poziomie fundamentów i cokolika, wykonanie warstw izolacyjno-drenarskich, tynki na poziome cokołu kościoła oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych. Całkowity koszt zadania wynosi 151.941,19 zł, w tym dofinansowanie wynosi 121.552,00 zł. Drugi wniosek pn. „Promocja i zagospodarowanie przestrzeni przy Sanktuarium Dekanalnym w Wodzicznej na miejsce spotkań mieszkańców i pielgrzymów” złożony w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakłada wyłożenie kostką brukową terenu przy sanktuarium oraz montaż nowych ławek parkowych, jak również założenie strony internetowej sanktuarium i parafii. Całość zadania opiewa na kwotę 31.484,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 24.990,00 zł.
Przyznane fundusze będą stanowić refundację poniesionych kosztów przez Parafię. Środki finansowe Parafia otrzyma po wykonaniu inwestycji i po złożeniu oraz zweryfikowaniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

– Cieszę się, że jako wspólnota parafialna, w tak krótkim czasie,  tak wiele zadań udało nam sie zaplanować i otrzymać na nie środki zewnętrzne, które stanowią 80% dofinansowania inwestycji. Było to możliwe dzięki życzliwości i zaangażowaniu parafian oraz członków Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski”. Jestem wdzięczny za merytoryczną pomoc przy wnioskach, jak również za tak owocną współpracę – ks. Wiesław Cieplik.

parafia umowa