Odpusty – co to właściwie jest? I jak to się robi?

Choć prawdą jest, że nauka o odpustach jest oparta na zasługach Chrystusa i Świętych, to jednak nie chodzi tu o świętych, którzy swoje zasługi „rozdają” za życia. Takie stanowisko zajmuje obecnie obowiązujący wykaz odpustów, który jasno stwierdza, że nikt nie może przekazać osobom żyjącym odpustów jakie sam zyskuje (Enchiridion…, s. 16, n. 3).

Czytaj dalej →