Liturgia słowa

 • 2018-07-18: Czytania na czwartek, 19 lipca 2018 - Czytania na każdy dzień

  Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego - wspomnienie dowolne Świętej Makryny Młodszej

  (Iz 26, 7-9. 12. 16-19)
  Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to pragnienie naszej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem! Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedy Ty chłostałeś. Jak brzemienna bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, takimi staliśmy się przed Tobą, o Panie! Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.

  Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21

  REFREN: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

  Ty, Panie, trwasz na wieki,
  a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
  Powstań i okaż litość Syjonowi,
  bo nastała pora, byś nad nim się zmiłował.

  Albowiem Twoi słudzy miłują jego kamienie,
  żalem ich przejmują jego gruzy.
  Poganie będą się bali imienia Pana,
  a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.

  Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie,
  przychyli się ku modlitwie opuszczonych
  i nie odrzuci ich modłów.
  Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń,
  lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

  Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
  popatrzył z nieba na ziemię,
  aby usłyszeć jęki uwięzionych,
  aby skazanych na śmierć uwolnić.

  (Mt 11, 28)
  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

  (Mt 11, 28-30)
  Jezus przemówił tymi słowami: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie".

 • 2018-07-18: Rozważanie na czwartek, 19 lipca 2018 - Czytania na każdy dzień

  Jako chrześcijanie, wszyscy jesteśmy powołani do dawania świadectwa i do apostolstwa. Nie oznacza to, że musimy podjąć jakieś specjalne działania. To przez zwykłe, codzienne życie, złączone z Chrystusem, wskazujemy innym, że droga Jego śladami jest drogą pełną radości, optymizmu i pokoju, mimo że wiedzie zawsze blisko krzyża. Tylko cierpliwie pokonując codzienne trudności, znosząc wszelkie przeciwności losu i cierpienie, zbierzemy owoce naszego apostolstwa.

  Joanna Woroniecka-Gucza, "Oremus" lipiec 2007, s. 90

 • 2018-07-18: Książka dnia, 19 lipca 2018 - Czytania na każdy dzień

  Richard Rohr OFM

  Kontemplacja w działaniu

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49323

  Książka „Kontemplacja w działaniu” powstała w kręgu osób związanych z założonym przez Richarda Rohra Ośrodkiem Działania i Kontemplacji w Albuquerque. Oprócz tekstów amerykańskiego franciszkanina przynosi rozważania i świadectwa jego przyjaciół, którzy w swoich poszukiwaniach duchowych przewinęli się przez Ośrodek.